Telekomunikacijske tvrtke  
   
Pribavljanje parametara i analiza hrvatskog tržišta

Pozicioniran na lokalnom tržištu, Lator vam nudi usluge pribavljanja ažurnih i preciznih informacija sa domaćeg tržišta. Naše usluge uključuju izradu analiza i studija o tehnološkim i regulativnim okvirima, kao i poslovnim prilikama i mogućnostima na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu.

Poslovno modeliranje na liberaliziranom tržištu

U procesima deregulacije tržišta i primjeni EU regulative, Lator vam nudi usluge kreiranja i analize poslovnih modela vezanih uz nove poslovne prilike i povećanje tržišnog udjela
  Regulatori tržišta elektroničkih komunikacija

Srednje i velike tvrtke


Mrežni operatori i davatelji usluga

Telekomunikacijske tvrtke

Konzultantske kuće

Tijela državne uprave
 
         
      Hrvatski | English © Lator d.o.o. | Sva prava pridržana