Srednje i velike tvrtke  
   
Tehnička ekspertiza u novim i nadolazećim tehnologijama

Nužnost primjene novih telekomunikacijskih tehnologija i rješenja nije uvjetovana samo uvođenjem novih poslovnih procesa i potrebom kontinuirane optimizacije ukupnog poslovanja, nego je i jedan od imperativa hrvatskog gospodarstva koji se nameće u sklopu procesa pridruženja EU. Svijesni sve veće brzine razvoja i uvođenja novih tehnologija, koja najčešće ne ostavlja tvrtkama dovoljno vremena za kvalitetnu evaluaciju njihove primjene u svakodnevnim poslovnim procesima kao i činjenice da je osnovna aktivnost većine tvrtki izvan područja telekomunikacija, srednjim i velikim tvrtkama nudimo ekspertizu i savjetodavne usluge pri planiranju uvođenja novih tehnologija.

Optimizacija telekomunikacijske infrastrukture

U interesu svake tvrtke je posjedovanje tehnološki i troškovno učinkovite telekomunikacijske infrastrukture. Svojim iskustvom i savjetodavnim uslugama, tvrtkama omogućujemo optimizaciju telekomunikacijske infrastrukutre, otvorene za uvođenje novih poslovnih procesa s ciljem unaprjeđenja kvalitete ukupnog poslovanja.

Priprema i evaluacija natječaja za telekomunikacijske usluge

Složenost novih telekomunikacijskih tehnologija, kao i ponuda velikog broja tarfinih modela različitih pružatelja usluga na liberaliziranom telekomunikacijskom tržištu, otežavaju izbor tehnološki i troškovno najučinkovitijeg rješenja za telekomunikacijske usluge u svakoj tvrtci. Izvrsnim poznavanjem prilika na domaćem telekomunikacijskom tržištu, kao i iskustvom na poslovima provedbe natječaja za telekomunikacijske usluge u srednjim i velikim tvrtkama, nudimo vam pomoć u pripremi i evaluaciji natječaja za telekomunikacijske usluge u vašoj tvrtci.

 

  Regulatori tržišta elektroničkih komunikacija

Srednje i velike tvrtke


Mrežni operatori i davatelji usluga

Telekomunikacijske tvrtke

Konzultantske kuće

Tijela državne uprave
 
         
      Hrvatski | English © Lator d.o.o. | Sva prava pridržana